In the news...

2014-07-07 12:27

COMPOSITE conference "Good Leaderships in Times of Change – Empirical Findings and Suggestions for Police Leaders" by Kate Horton

COMPOSITE's final conference on "Good Leaderships in Times of Change – Empirical Findings and Suggestions for Police Leaders" on 12 and 13 June 2014 in Rotterdam (the Netherlands)

Read more …

2014-07-03 13:45

"Police is regain control by using twitter and Co."

COMPOSITE researcher were interviewed about their research on "police & social media".

Read more …

COMPOSITE onderzoeksproject

COMPOSITE staat voor “Comparative Police Studies in the EU”. Het is een onderzoeksproject dat focust op grootschalige veranderprocessen in politiekorpsen over heel Europa.

 

Politiekorpsen in Europa worden allen geconfronteerd met grote uitdagingen: nieuwe vormen van criminaliteit, open grenzen, nieuwe technologie, terrorismedreiging, wettelijke veranderingen en minder financiële mogelijkheden, om er maar een paar te noemen. Dit soort uitdagingen heeft geleid tot ambitieuze veranderprogramma’s met als doel het verbeteren van de manier waarop de politie haar werk uitvoert. Sommige politiekorpsen veranderen hun administratieve structuur, worden samengevoegd, stroomlijnen hun organisatieprocessen, introduceren nieuwe managementtools, of implementeren geavanceerde IT-systemen. Kortom, politiekorpsen besteden veel tijd en geld aan deze projecten. Echter, sommige van deze projecten falen niet alleen het politiewerk te verbeteren, maar leiden daarnaast tot frustratie en zelfs cynisme onder agenten. Veranderprojecten kunnen prestaties in sommige gevallen dus verslechteren in plaats van verbeteren.

 

COMPOSITE onderzoekt verandermanagementpraktijken in de politieorganisatie over tien Europese landen. Het doel is uit te vinden welke factoren zorgen voor succes en welke factoren tot het mislukken van veranderprocessen leiden. Er wordt diep ingegaan op organisatiestructuren, organisatie-identiteiten en –culturen, leiderschapsstijlen en organisatieprocessen. Binnen het onderzoeksproject wordt geprobeerd de belangrijkste aanleidingen tot verandering, evenals de determinanten van positieve en negatieve uitkomsten van verandering te identificeren.

 

COMPOSITE is niet alleen een academisch onderzoeksproject. Het richt zich sterk op praktijkgerichte uitkomsten, zodat er concrete verbeteringen in het ontwerp, de planning, organisatie en implementatie van veranderprocessen in Europese politiekorpsen kunnen worden voorgesteld. In dit licht werkt COMPOSITE met een sterke focus op verspreiding, training en consultancy, om relevante politie-communities en het algemene publiek te kunnen bereiken. Een hechte samenwerking tussen praktijkmensen en onderzoekers wordt bewerkstelligd door de betrokkenheid van politiepartners, waaronder een strategische adviesraad bestaande uit experts en een eindgebruikersraad bestaande uit politievertegenwoordigers vanuit elk land (LINK NAAR EINDGEBRUIKERSRAAD).

 

COMPOSITE wordt gefinancierd vanuit het FP 7 Framework Programme van de Europese Unie, over een periode van vier jaar. Het consortium bestaat uit vijftien partners uit tien Europese landen. Het werkt samen met politiekorpsen en België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Republiek Macedonië, Nederland, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het project is begonnen op 1 augustus 2010. De projectcoördinator is Dr. Gabriele Jacobs van de Erasmus Universiteit Rotterdam