In the news...

2014-07-07 12:27

COMPOSITE conference "Good Leaderships in Times of Change – Empirical Findings and Suggestions for Police Leaders" by Kate Horton

COMPOSITE's final conference on "Good Leaderships in Times of Change – Empirical Findings and Suggestions for Police Leaders" on 12 and 13 June 2014 in Rotterdam (the Netherlands)

Read more …

2014-07-03 13:45

"Police is regain control by using twitter and Co."

COMPOSITE researcher were interviewed about their research on "police & social media".

Read more …

Výzkumný projekt COMPOSITE

COMPOSITE znamená “Comparative Police Studies in the EU”, tj. Porovnávací studie policií v EU. Tento výzkumný projekt sleduje širokou škálu procesů a změn v policejních složkách v celé Evropě.

 

Policejní složky se v Evropě setkávají s velkými výzvami. Mezi ně patří např. například nové druhy kriminality, otevřené hranice, nové technologie, hrozba terorizmu, legislativní změny, a menší finanční zdroje. Takové výzvy vedou k ambiciózním plánům, zaměřeným na zlepšení vedení policejní práce. Některé policejní složky mění administrativní strukturu, spojují služby, zefektivňují řídící procesy, zavádějí nové řídící nástroje, anebo implementují vysoce výkonné informační technologie. Tyto změny jsou časově i finančně hodně náročné. Některé ze změnových projektů nevedou pouze ke zlepšení práce policie. Někdy jsou také příčinou frustrace, či dokonce cynismu policistů. Takže se jejich výkon může místo zlepšení zhoršovat.

 

COMPOSITE zkoumá postupy managementu změn v deseti evropských zemích. Snaží se zjistit, jaké faktory zapříčiňuji úspěch, či neúspěch procesů změn. Zkoumá také strukturu organizace, vnitřní identitu organizace a její kulturu, styly řízení a procesy v organizaci. Snaží se identifikovat klíčové spouštěče změn, stejně jako determinanty pozitivních i negativních výsledků změn.

 

COMPOSITE není pouze akademický výzkumný projekt, bude mít také praktické výstupy. Přinese konkrétní návrhy pro koncepci, plánování, a provádění změnových procesů v evropských policejních složkách. V tomto směru projekt COMPOSITE klade silný důraz na šíření informací, vzdělávání a poradenství pro odborníky z policejních složek i pro laickou veřejnost. Úzká spolupráce mezi praktiky a vědci je podporována zapojením jednotlivých policejních složek prostřednictvím expertní poradenské skupiny (Advisory Board) a skupiny konečných uživatelů (End-user Board), složené ze zástupců policejních sborů z jednotlivých států.

 

COMPOSITE je financován ze 7. rámcového programu Evropské unie na období čtyř let. Jeho konsorcium tvoří 15 partnerů z deseti zemí Evropy. Spolupracuje s policejními složkami v Belgii, České republice, Francii, Německu, Itálii, Makedonii, Nizozemsku, Rumunsku, Španělsku a Velké Británii. Projekt byl zahájen 1.8.2010. Koordinátorem projektu je Dr. Gabriele Jacobs z Erasmovy univerzity v Rotterdamu.[nbsp